Latvijas ilgtspējīga tūrisma klastera misija

Publicēts: 20-12-2012

Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) 2012.gada 12.septembrī ir noslēgusi līgumu Nr.L-KAP-12-0003 ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par „Latvijas ilgtspējīga tūrisma klasteris” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālas attīstības fonds.

Klastera mērķis ir veicināt tūrisma aģentūru un operatoru, tūrisma pakalpojumu sniedzēju, pētniecības un izglītības institūciju starpdisciplināru sadarbību, tādējādi sekmējot Latvijas ilgtspējīga tūrisma nozares izaugsmi un ar to saistīto uzņēmumu konkurētspēju, inovatīvu, eksportspējīgu tūrisma produktu veidošanos, vienlaikus nodrošinot optimālu pievienoto vērtību ilgtspējīga tūrisma klientiem un gala patērētājiem.

Klastera sadarbības partneri (klastera dalībnieki) pamatā ir tūrisma aģentūras un operatori, kas ikdienā apkalpo ienākošā un izejošā (incoming un outgoing) tūrisma klientus, tādējādi nodrošinot Latvijas tehnoloģisko kapacitāti tūristu plūsmas virzībā un koordinēšanā.

ALTA priekšsēdētaja Kitija Gitendorfa: „Klasteru programma iedrošina uzņēmumus, kuri konkurē savā starpā, nāk kopā un identificēt virzienus, kuros tie var sadarboties, domājot par kopīgām investīcijām un jaunu tirgus apguvi, lai iegūtu abpusēju labumu. Turklāt klasteru programma nodrošina ilgtermiņa sadarbības platformu.”

Jaunumi

Taupot līdzekļus, mēs varam palīdzēt planētai

02-02-2014 | Pasaules Dabas Fonds (PDF) ir aprēķinājis Latvijas iedzīvotāju ietekmi uz klimatu - tā šobrīd gandrīz divas reizes pārsniedz ieteicamo. [lasīt vairāk]

Komunikāciju stratēģija digitālajā laikmetā

10-01-2014 | Meistarklase 24 akadēmiskās stundas (6 nodarbības). [lasīt vairāk]

Cenu aptauja-Mājas lapas travelpogoda.ru marketinga stratēģijas izstrāde un realizācija

10-01-2014 | Aptauja ir beigusies10-02-2014Latvijas Tūrisma aģentu asociācija ERAF projekta Nr. [lasīt vairāk]

Publiskās un privātās partnerības potenciāls tūristu piesaistē

08-01-2014 | LU 72 konference Ekonomikas un vadības fakultātē 2014 gada janvārī - februārī. [lasīt vairāk]