Darbseminārs Daugavpilī

Publicēts: 14-06-2013

Daugavpilī Baltkrievijas tūrisma operatoru darbsemināra ietvaros 14.06.2013 tika prezentētas klastera pilotprojektu izstrādes un diskutēts par ceļojumu programmām

  •  Baltkrievija - Latvija – Baltija - Skandināvija – Rietumeiropa.