Komunikāciju stratēģija digitālajā laikmetā

Publicēts: 10-01-2014

Meistarklase
 24 akadēmiskās stundas (6 nodarbības).

29. janvāris - 05. marts
Trešdiena, 16:30 - 20:00

Pasniedzējs
Zigurds Zaķis

Cena
Eur 350,00 (iesk. PVN)


Digitālo tehnoloģiju ienākšana mūsu ikdienā nozīmīgi maina saziņu, patēriņu, ekonomiku, biznesu, mediju vidi un kultūru. Izaicinājumu un jaunu iespēju skaits eksponenciāli pieaug un līdz ar to palielinās arī komunikāciju stratēģijas loma uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanā.

Intensīvā sešu nodarbību kursā, kas apvienos lekcijas (prezentācijas), piemērizpētes (Case Studies) un diskusijas, lūkosim, ko uzņēmumi var mācīties no komunikāciju stratēģiskās plānošanas (Account Planning), kā interaktīvo iespēju laikmetā plānot un realizēt efektīvas integrētās komunikāciju kampaņas un kā veidot efektīvu sadarbību ar partneriem kampaņu izstrādē un realizācijā.

Kam kurss ir paredzēts?

Uzņēmumiem, kuru biznesa modelī nozīmīga vieta ir komunikācijai. Marketinga speciālistiem, kuru darbs ikdienā saistīts ar zīmolu veidošanu, marketinga komunikāciju plānu izstrādi un kampaņu realizāciju sadarbībā ar radošo nozaru apakšuzņēmējiem un piegādātājiem.

Prasības

Pieredze. Ne mazāk kā 3-5 gadu pieredze marketingā vai komunikāciju nozarēs un arodos.

Individuālais darbs. Šis ir studiju, nevis lekciju kurss. Darbs auditorijā ir tikai daļa no procesa. Kursa laikā būs nepieciešams veltīt ne mazāk kā 3-4 stundas nedēļā darbam ar papildus materiāliem un individuālai izpētei.

Līdzdalība. Ne mazāk kā no pasniedzēja, grāmatām vai piemērizpētēm, mēs varam mācīties viens no otra. Līdzās lekcijām un prezentācijām nozīmīga nodarbību daļa būs veltīta diskusijām un darbam grupā.

Angļu valoda. Lielākā daļa no piemērizpētēm un materiāliem būs angļu valodā (teksti, video).

(#1) Stratēģija

Stratēģija

Kas ir stratēģija? Stratēģija vs. taktika. Laba stratēģija un slikta stratēģija.

Stratēģija un lēmumu pieņemšana augstas neskaidrības apstākļos.

Stratēģijas loma efektīva radošā darba izstrādē.

Mārketinga komunikācija šodien un rīt

Izmaiņas, kas ietekmē biznesu, ekonomiku, kultūru, sabiedrību, patēriņu, komunikāciju.

Patērētājs digitālo un interaktīvo iespēju laikmetā.

Konsekvences māketingā, komunikācijā un zīmolu veidošanā.

Mainīgā mediju vide. Mediji vs. digitālās platformas.

Kampaņas. Kampaņas vs. pastāvīgais darbs. Integrētās kampaņas.

(#2) Komunikāciju stratēģiskā plānošana

Radošā darba un komunikāciju stratēģiskā plānošana (Account Planning), tās vēsture.

Komunikāciju stratēģijas pamatelementi un stratēģijas izstrādes process.

Stratēģija digitālo un interaktīvo iespēju laikā – izaicinājumi, iespējas, pieejas.

Patērētāji. Vajadzības un ekspektācijas. Metaforas un to loma. Lielās atziņas (insights).

Izpētes loma ideju izstrādē un attīstīšanā. Pētniecības instrumenti un to pielietojums.

Digitālo un interaktīvo platformu radītās iespējas.

Piemērizpētes (Case Studies) un diskusija.

(#3) Integrētās kampaņas

Kampaņa. Efektīva kampaņa. Izcila kampaņa. Kas tās raksturo? Kādi ir to priekšnosacījumi?

Dažādo instrumentu loma integrētās kampaņās. Video, vides reklāmu, PR u.c. klasisko kampaņas elementu mainīgā loma.

Nozīmīgi komunikācijas elementi. Stāstniecība (storytelling) interaktīvajā laikmetā . “Viral” reklāmas (“Shareability”).

Piemērizpētes (Case Studies) un diskusija.

(#4) Zīmolu veidošana

Radošā darba loma (biznesa) vērtības radīšanā.

Zīmolu veidošana: teorija un prakse – īss kopsavilkums. Specifika digitālajā laikmetā.

Pieejas, tehnikas, instrumenti, to pielietojums un ierobežojumi. Modeļi un to nozīme.

Stāstniecība (Storytelling) un tās evolūcija tīklu un interaktīvo iespēju ietekmē.

Dizaina domāšana un ko varam mācīties un dizaina kompāniju pieejas. Vērtības radīšana.

Piemērizpētes (Case Studies) un diskusija.

(#5) Darba uzdevumi

No biznesa mērķiem pie komunikāciju mērķiem. Komunikāciju lomas definēšna.

Uzdevums aģentūrai (Agency Brief). Radošais uzdevums (Creative Brief).

Darba uzdevums un darba uzdevuma sesija (Briefing).

Digitālās iespējas un interaktivitāte: kā tās maina uzdevumu un iespējas.

Komunikāciju lomas definīcija un darba uzdevuma (brief) radīšana. Praktisks darbs.

(#6) Sadarbība. Būt izcilam klientam

Efektīva sadarbība ar radošajiem partneriem

Radošā darba loma biznesa vērtības radīšanā. Dizaina loma.

Partneru izvēle un sadarbības vadība.

Efektīva radošā darba priekšnosacījumi. Marketinga/zīmola vadītāja/pasūtītāja loma.

Radošā darba izvērtēšana un attīstība. Testēšana, tās mīnusi un plusi.

Radošā darba realizācijas vadība (ražošana). Tehniskais uzdevums.

Būt marketinga/komunikāciju profesionālim

Profesionalitāte, personiskā profesionālā izaugsme un to loma.

Marketinga komunikāciju profesionāļa kompetences, to attīstība.

Personiskā informācijas sistēma. Avoti tālākai izpētei.

Apkopojums. Noslēguma diskusija.