Tūrisma Globālās ētikas un korporatīvās sociālās atbildības kodekss

Publicēts: 10-10-2013

Privātā sektora Tūrisma Globālās ētikas un korporatīvās sociālās atbildības kodekss, kas apliecina ALTA apņemšanos savā darbībā sekot Kodeksa principiem.