Ilgtspējīga tūrisma darbības kritēriju ieviešana klastera uzņēmumos

Publicēts: 10-12-2013

Ilgtspējīga tūrisma darbības kritēriju ieviešana klastera uzņēmumos.

„Ilgtspējīga tūrisma eņģeļu” tīkla izveide

Prezentācija .PDF