LIAA informee

Publicēts: 03-10-2013

01_09_2013 spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr299 ‘’Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem’’

Likumi Ministru kabineta noteikumi Nr.65 vairs nav spēkā.