Latvijas Ilgtspējīga tūrisma klastera stratēģija

Publicēts: 13-01-2013

Latvijas ilgtspējīga tūrisma klastera VĪZIJA:

Latvijas ilgtspējīga tūrisma klasteris - viens no vadošajiem ilgtspējīga tūrisma klasteriem Eiropā un vadošais ilgtspējīga tūrisma klasteris Austrumeiropā. 

Latvija – mazā izcilā ilgtspējīga tūrisma valsts. 

Latvijas ilgtspējīga tūrisma klastera MISIJA

Klastera misija ir veidot jaunas tradīcijas ilgtspējīga tūrisma jomā Eiropā, stiprināt Latvijas ilgtspējīga tūrisma un ar to saistīto jomu uzņēmumu konkurētspēju un atpazīstamību starptautiskā mērogā un nodrošināt optimālu pievienoto vērtību ilgtspējīga tūrisma klientiem un gala patērētājiem. 

Latvijas ilgtspējīga tūrisma klastera VIRSMĒRĶI

Veicināt tūrisma aģentūru un operatoru, tūrisma pakalpojumu sniedzēju, pētniecības un izglītības institūciju starpdisciplināru sadarbību, tādējādi sekmējot Latvijas ilgtspējīga tūrisma nozares izaugsmi un ar to saistīto uzņēmumu konkurētspēju, inovatīvu, eksportspējīgu tūrisma produktu veidošanos, vienlaikus nodrošinot optimālu pievienoto vērtību ilgtspējīga tūrisma klientiem un gala patērētājiem. 

KLASTERA VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI (3 gadi):

  • pieteikt sevi starptautiskā mērogā kā līdzvērtīgu spēlētāju ilgtspējīga tūrisma jomā blakus tādām valstīm kā Nīderlande, Anglija, Vācija, Skandināvijas valstis (VM1);
  • pilnveidot ilgtspējīga tūrisma kvalitāti un kļūt par vienu no atpazīstamākajiem ilgtspējīga tūrisma klasteriem Eiropā (VM2); 
  • izstrādāt un ieviest nacionālos ilgtspējīga tūrisma kvalitātes kritērijus (VM3). 

KLASTERA ILGTERMIŅA MĒRĶI (8 gadi): 

  • kļūt par vadošo jaunu tradīciju veidotāju un tehnoloģiju ieviesēju ilgtspējīga tūrisma jomā Eiropā, tai skaitā jaunu produktu izstrādē un papildu vērtību radīšanā klientiem (IM1); 
  • panākt Latvijā izstrādāto ilgtspējīga tūrisma kvalitātes kritēriju izplatību Eiropā (IM2); 
  • kļūt par līdzvērtīgu nozares dalībnieku līdzās citām zināšanu ietilpīgām nozarēm Latvijā (IM3).