Valde

Publicēts: 11-01-2013

Valdes priekšsēdētāja

Kitija Gitendorfa - Amadeus Latvija

Valdes locekļi

Irēna Riekstiņa - CWT Latvia

Iveta Kravale - Meeting Tour Travel&SPA Consultants

Inga Kavaca - Vanilla Travel

Aldis Kušķis - TheTraveller.eu

Projekta vadītāja

Astrīda Trupovniece