Projekts „ONE BSR”- Baltijas Metropoļu tēla un identitātes veidošana

Rīgas domes Ārlietu pārvalde īsteno Pārrobežu sadarbības programmas „Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007-2013” projektu „ONE BSR”- Baltijas Metropoļu tēla un identitātes veidošana. 

Projekta mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona atpazīstamību, izstrādājot kopīgas mārketinga aktivitātes un produktus investīciju, tūristu un talantu piesaistē.

Japāna ir valsts, uz kuru ir vērstas projekta tūristu piesaistes aktivitātes. 

28.05. Rīgas domē 508.kabinetā notiks darba seminārs, kurā tiks sniegta informācija par projekta ONE BSR produktu izveidi tūristiem no Japānas. 

Semināru vadīja japāņu konsultants Shigeyoshi Noto un konsultante Mari Lihr, kā arī japāņu  eksperte - Shino Mikamo, "Finntour" vice-prezidente.

Semināru apmeklēja LITK biedri un speciālisti.

Prezentācija reģistrētiem lietotājiem