Klastera biedru konference

Noslēdzot kārtējo projekta „Latvijas Ilgtspējīgs Tūrisma klasteris” (LITK) aktivitāšu gadu, 2013. gada 10. decembrī viesnīcā "Avalon Hotel Riga" noritēja Klastera biedru konference. Konference bija veltīta projekta ietvaros veikto aktivitāšu: pētījumu un pilotprojektu, prezentācijai un klastera biedru pieredzes un kompetenču aktualizēšanai.

pdf - Klastera biedru konference

Konferences pirmās daļas saturs atspoguļoja profesionālo informāciju, kas, ņemot vērā ierobežoto specifisko pētījumu skaitu par tūrisma un saistītās uzņēmējdarbības ilgtspējas jautājumiem, ir īpaši būtiska klastera biedru pakalpojumu attīstībai un virzībai mērķa tirgos. Projekta ietvaros ir veikti pētījumi gan par XXI gadsimta klientu aktuālajām vajadzībām esošajos un potenciālajos mērķa tirgos, gan sagatavota praktiska informācija uzņēmējiem par mūsdienu situācijai atbilstošu mārketinga stratēģiju. 

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar esošās situācijas monitoringa (par ilgtspējīgas darbības principu/kritēriju ievērošanu) rezultātiem TO uzņēmumos un Rīcības plānu tās uzlabošanai, kā arī šo kritēriju ieviešanai visu klastera biedru darbībā, pirmkārt jau paaugstinot viņu korporatīvo sociālo atbildību. 

Pirmais praktiskais solis vairumā uzņēmumu šajā virzienā veikts – izvirzīti darbinieki ilgtspējīga tūrisma speciālistu („eņģeļu") programmas apguvei. Noorganizēts pirmais „eņģeļu” sagatavošanas pasākums – 2 dienu seminārs - profesionālā mentoringa pasākums, kur pieredzē dalījās Eiropas Ilgtspējīga Tūrisma asociācijas lektors-treneris Chris Thompson.

Savukārt konferences otrajā dienas daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta enkuraktivititātēm, kas jau šobrīd spilgti iezīmē klastera perspektīvas un ilgtspējīgā tūrisma virzienus. Pieci klastera pilotprojekti, kuri virzīti gan uz darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu, gan B2B pilnveidošanu ar mērķa tirgu partneriem, gan mārketinga rīkus tūrisma operatoru pakalpojumu eksporta veicināšanai.

Kā galvenie pilotprojektu sagaidāmo rezultātu pozitīvie aspekti diskusijās tika akcentēti kvalitāte, informācijas tehnoloģiju izmantošana, ilgtspējīga uzņēmējdarbības vide, t.sk., profesionāli darbinieki.

Konferences noslēgumā tika formulēti galvenie nākamo projekta periodu uzdevumi, apstiprināts Darbības plāns 2014. gadam, bet neformālajās diskusijās pārrunāti projekta dalībnieku sadarbības principi, šodienas un nākotnes un profesionālie ieguvumi.