Pirmā Pasaules tūrisma aģentu asociāciju prezidentu sanāksme CORDOBA SUMMIT

Valdes priekšsēdētāja Kitija Gitendorfa 07. - 10. novembrī pēc ANO Pasaules Tūrisma organizācijas un Spānijas Tūrisma konfederācijas ielūguma piedalījās

Pirmajā Pasaules tūrisma aģentu asociāciju prezidentu sanāksmē (CORDOBA SUMMIT) Kordobā, Spānijā.

Sanāksmē piedalījās vairāk kā 300 pārstāvji no dažādām pasaules valstīm. 

Tās laikā K.Gitendorfa, parakstot Privātā sektora Tūrisma Globālās ētikas un korporatīvās sociālās atbildības kodeksu, pauda apņemšanos ALTA darbībā sekot Kodeksa principiem.