Tūrisma Globālās ētikas un korporatīvās sociālās atbildības kodekss

Privātā sektora Tūrisma Globālās ētikas un korporatīvās sociālās atbildības kodekss, kas apliecina ALTA apņemšanos savā darbībā sekot Kodeksa principiem.