Alternatīvā NVS, Āzijas un Skandināvijas valstu tirgus iekarošanas stratēģija

Alternatīvā NVS, Āzijas un Skandināvijas valstu tirgus iekarošanas stratēģija

LATVIJAS ILGTSPĒJĪGA TŪRISMA KLASTERIM 2013. – 2020.GADAM

1. INFORMĀCIJA PAR LATVIJAS ILGTSPĒJĪGA TŪRISMA KLASTERI 

2. STRATĒĢIJAS MĒRĶI UN LOMA MĒRĶA TIRGU IEKAROŠANĀ 

3. KLASTERA PILOTPROJEKTU ĪSS RAKSTUROJUMS

4. JAUNAS INICIATĪVAS STRATĒĢIJAS MĒRĶU SASNIEGŠANĀ

4.1. VĒSTNIEKU PROGRAMMA

4.2. SOCIĀLI ATBILDĪGA TŪRISMA PROGRAMMA 

4.3. JAUNO MĀJU IEPAZĪŠANAS PROGRAMMA

4.4. ĢENEALOĢISKĀ TŪRISMA PROGRAMMA

4.5. LUKSUSS CEĻOJUMU PROGRAMMA

4.6. „NĀVES TŪRISMA” PROGRAMMA

4.7. „MIEGA TŪRISMA” PROGRAMMA

Dokuments tikai klastera biedriem .PDF formātā.