Tūrisma nozares darbinieku atestācijas un sertifikācijas on-line elektroniskā sistēma

Tūrisma nozares darbinieku atestācijas un sertifikācijas on-line elektroniskā sistēma:

Prezentācija .PDF