Balttour 2014 starptautiskā tūrisma Foruma aktualitāte

Balttour 2014 starptautiskā tūrisma Forumā mērķa tirgu delegācijas tika iepazīstinātas ar LITK veselības Tūrisma un Starptautisko grupu ceļojumu projekta grupas piedāvājumiem.