Klientu XXI gadsimta vajadzību aktualizācija un tūristu patērētājuzvedības tendences

Izdots pētījuma "Klientu XXI gadsimta vajadzību aktualizācija un tūristu patērētājuzvedības tendences" apkopojums drukātā veidā.