"Tūrisma eņģeļu" seminārs 29.-30.maijā

29.-30.maijā notika jau otrais tūrisma "eņģeļu" seminārs. Piedāvājam mazu ieskatu foto galerijā: