TRAVELLER 2020 prezentācijas

  1. Andris Klepers "Tūrisma klasteru potenciāls vietu konkurētspējas palielināšanai" http://www.alta.net.lv/images/docs/TurForums_2011_AKlepers_ViAII.pdf
  2. Michel de Blust "Travel agents & Tour operators in Europe. Past, present and future trends" http://www.alta.net.lv/images/docs/Michel-de-blust-09-12-2011.pdf
  3. "Why satisfying customers is a bad idea?" http://www.alta.net.lv/images/docs/Riga-Tourism-Conference.pdf
  4. Michel de Blust "Tūrisms – pagātne un nākotnes tendences" http://www.alta.net.lv/images/docs/Latvian_Tourism_Forum.pdf
  5. Damian Paul O`Doherty "Lidosta kā galamērķis" http://www.alta.net.lv/images/docs/RIGA_presentation.pdf
  6. Naut Kusters "Tūrisma operatoru loma ceļā uz vienotu pieeju ilgtspējīga tūrisma attīstībai Eiropā" http://www.alta.net.lv/images/docs/Presentation_Riga.pdf