Kultūras tūrisma speciālisti darba tirgū ir pieprasīti

Publikācija lielākajos interneta portālos.

«Profesionāli sagatavoti kultūras tūrisma menedžeri Latvijā ir vajadzīgi, jo Eiropā kultūras tūrisms šobrīd ir viens no konkurētspējīgākajiem tūrisma virzieniem un arī nākotnē pieaugs pieprasījums pēc arvien jauniem, interesantiem un Eiropas tūrisma tirgū konkurētspējīgiem kultūras tūrisma produktiem,» atzīst Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ALTA) ģenerālsekretāre Marina Paņkova. Viedoklim, ka tieši Latvijas iekšējā tirgū ir pieprasījums pēc profesionāli izglītotiem kultūras tūrisma menedžeriem, pievienojas arī ALTA valdes locekle un tūrisma aģentūras «Vanilla Travel» vadītāja Inga Kavaca.

Ņemot vērā nozares pieprasījumu, kultūras tūrisma menedžmenta studiju programmu izveidojusi Latvijas Kultūras koledža. Šīs programmas satura izveidē aktīvi iesaistījušies arī tūrisma nozares pārstāvji.

Plaša un daudzpusīga studiju programma

«Kultūras tūrisms nav tikai operas, teātra izrādes, izstādes vai muzeja apmeklējums. Tas ir viss, kas saistās ar vārdu «kultūra» tā visplašākajā nozīmē – dzīves stilu, sabiedrības vērtībām, tradīcijām un dažādiem kultūras un aktīvās atpūtas pasākumiem,» saka «Vanilla Travel» vadītāja un Latvijas Kultūras koledžas Kultūras tūrisma menedžmenta studiju programmas līdzautore Inga Kavaca.

Vairāk lasīt:

  • http://www.turismabizness.lv/index.php?pub_id=53321
  • http://apollo.tvnet.lv/zinas/kulturas-turisma-specialisti-darba-tirgu-ir-pieprasiti/664193