Izstrādātā Konferenču tūrisma pārvaldības sistēma

Prezentācija  klientiem un partneriem.