Latvijas - Kazahstānas uzņēmēju biznesa Forums

Latvijas - Kazahstānas uzņēmēju biznesa Forums, Astana 23.-26.09.2014.