Ilgtspējīga tūrisma produkta veidošana Latgales uzņēmējiem

No 27 augusta līdz 29 augustam Latgalē viesojās vadošie Latvijas tūroperatori, lai iepazītos ar reģiona uzņēmēju veidoto ilgtspējīga tūrisma produktu un kopīgi spriestu par tā iekļaušanu Latvijas ilgtspējīga tūrisma klastera pilotprojektu izstrādēs.

Pasākums bija iespējams pateicoties Latgales Reģiona attīstības aģentūras, Latgales reģiona pašvaldību tūrisma informācijas centru un Latvijas tūrisma aģentu un operatoru  asociācijas (ALTA) sadarbībai.

Kopumā braucienā piedalījās 10 tūrisma aģentūru pārstāvji.

Jāatzīmē, ka daudzām aģentūrām, ko pārstāvēja brauciena dalībnieki, jau tagad ir cieša sadarbība ar daudziem Latgales reģiona tūrisma uzņēmējiem un uz Latgali regulāri brauc autobusu ekskursijas no Rīgas, tās tiek piedāvātas arī ārzemju partneriem, kas caur Latviju ceļo tālāk uz Eiropu.

Tāpēc galvenais šī brauciena mērķis bija trīs dienu laikā iepazīstināt operatorus ar Latgales reģiona jauno tūrisma piedāvājumu, kā arī iepazīstināt vietējos uzņēmumus ar tūrisma operatoru redzējumu par ilgtspējīga un tūristiem saistoša produkta izveides principiem, ko viņi varētu virzīt atšķirīgos mērķa tirgos.

Pasākuma dalībnieki atzina, ka Latgales reģiona piedāvājums ekskursiju grupu ceļojumiem ir ļoti saistošs, un reģionam noteikti ir liels potenciāls. Pasākuma laikā iegūta vērtīga informācija par reģiona piedāvājumu un turpināsies darbs pie jaunu komplekso piedāvājumu veidošanas un to virzīšanas mērķa tirgos caur "Latvijas ilgtspējīga tūrisma klastera" projekta, ko finansē ERAF, ietvaros izstrādātajām  ceļojumu pārdošanas on-line sistēmām".

„Tūristu skaits Latgalē arvien turpina pieaugt, un tas nozīmē to, ka esam uz pareizā ceļa. Vairāku pārrobežu projektu ietvaros tika uzlaboti daudzi tūrisma objekti, Ludzā izveidota Ludzas pils mobilā aplikācija, jaunās telpās savu darbu turpina Līvānu stikla muzejs, uzlabota infrastruktūra daudzās atpūtas vietās pie ūdens, tiek darīts viss, lai pēc iespējas vairāk pilnveidotu un dažādotu Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu,” uzsver Latgales Reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs.

http://visitlatgale.com