Ventspils konference "Reģionālo tūrisma produktu savstarpējās attīstības pieredze"

Ventspils konferencē "Reģionālo tūrisma produktu savstarpējās attīstības pieredze" ar klastera projektu tiek iepazīstināti Krievijas tūroperatori un žurnālisti.

Latvijas – Krievijas tūrisma forumu no 25. līdz 30. septembrim rīkoja biedrība „Krievijas Tūrindustrijas savienības Baltijas nodaļa” un tajā piedalījās aptuveni 100 tūrisma nozares, reģionālo valsts un pārvaldes orgānu pārstāvji, kā arī žurnālisti un citi mediju pārstāvji no Krievijas un Latvijas. Pasākuma galvenais mērķis ir Krievijas tūrisma industrijas profesionāļu iepazīstināšana ar tūrisma iespējām Latvijā, pieredzes apmaiņa tūrisma informācijas centru darbības attīstībā, kā arī reģionālo tūrisma produktu un pasākumu tūrisma virzība un attīstība starptautiskā mērogā.