Latvijas Tūrisma forums 2014

2014 gada 21 novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Latvijas Tūrisma forums 2014, kas šogad notika jau 11.reizi. Forums ietvaros gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti sniedza informāciju un labās prakses piemērus par produktu attīstību un galamērķa veicināšanu. Pasākuma otrajā daļā foruma dalībnieki varēja saņemt aktuālo informāciju par plānoto atbalstu tūrisma veicināšanai 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā.

Latvijas Tūrisma foruma 2014 video materiāli un prezentācijas

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra Mārtiņa Lazdovska uzruna
VIDEO

TAVA direktora Armanda Slokenberga uzruna
VIDEO

Inese Šīrava - TAVA  īstenotās mārketinga aktivitātes 2014.gadā un galvenie darbības virzieni 2015.gadā.

VIDEO un PREZENTĀCIJA

Dr. oec., Aija van der Steina - Ārzemju tūristu pētījums Rīgā: patērētājuzvedības tendences  un izaicinājumi nākotnē (LIVE RĪGA un Latvijas Universitātes pētījums)VIDEO un PREZENTĀCIJA

Dr.art., Jānis Kalnačs un Dr.geogr., Andris Klepers  - Kultūras tūrisma problēmas un risinājumi. Vidzemes piemērs.VIDEO un PREZENTĀCIJA

Prof Martin Weigel-  Moderna tūrisma galamērķa pārvaldība, mārketings un pārdošana – Vācijas piemēri un metodesVIDEO un PREZENTĀCIJA

Laura Konstante - Siguldas aizrautības vektors tūrisma veicināšanā un pašvaldības attīstībā
VIDEO un PREZENTĀCIJA

Mathis Bogens - AHHAA – Kā mēs zinātni padarījām par izklaidi?VIDEO un PREZENTĀCIJA

Konkursa „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014” uzvarētāju apbalvošanaVIDEO

Studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāju apbalvošanaVIDEO

Atbalsts tūrisma veicināšanai 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodāVIDEO un PREZENTĀCIJA

Jānis Volberts, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs

Linda Krūmiņa, Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecākā referente

Raivis Bremšmits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktors

Zane Līde, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja

Olga Stoļarova, Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas un plānošanas nodaļa vadītāja