ECTAA sanāksme Briselē

Eiropas Tūrisma Asociāciju Apvienības (ECTAA) sanāksme Briselē, Beļģijā  no 2012.gada 28.novembra līdz 30.novembrim.

Dalībnieki: 49 dalībnieki no 23 Eiropas valstīm, kā arī Eiroparlamenta attiecīgo valstu deputāti.

Apspriestie jautājumi:

  1. Tūrisma sadarbības perspektīvas Eiropā
  2. Tūrisms kā Eiropas ekonomikas un konkurētspējas faktors
  3. ECTAA finansēšanas avoti īstermiņā un ilgtermiņā - piesaistot partnerus, atbalstītājus
  4. Tūrisma klasteru tikls Eiropā un savstarpējā sadarbība

Iegūta informācija par tūrisma nozares attīstības tendencēm Eiropā, par sadarbības projektiem, atsevišķu valstu tūrisma klasteriem. Nodibināti kontakti ar Ungārijas, Somijas, Nīderlandes un Horvātijas pārstāvjiem, kas darbojas klasteru projektos un veic pētījumus tūrisma jomā. 
Iepazītas galvenās ES ilgtermiņa prioritātes un galvenie mērķi.

Klasteri pārstāvēja valdes priekšsēdētaja Kitija Gitendorfa un valdes locekle Irēna Riekstiņa.

Foto