Kanādiešus aicina apmeklēt Latviju

Otavas izstāžu centrā notika gadskārtējā starptautiskā tūrisma izstāde „Ottawa Travel and Vacation Show 2015” , kurā ar Latvijas vēstniecība Kanādā veidoja kopīgu stendu ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. (28. un 29. marts)

Vēstniecības darbinieki sniedza stendā informāciju par Rīgu un Latviju, mūsu tūrisma iespējām, kā arī par ceļojuma maršrutiem uz Baltijas valstīm kopumā.

Vēstniecības darbinieki ziņo, ka starptautiskā tūrisma izstāde „Ottawa Travel and Vacation Show” notiek jau vairāk nekā divdesmit gadu, un tā ir viena no lielākajām tūrisma nozares izstādēm Kanādā, kas saista pāri par 15 000 apmeklētāju.

Latvijas vēstniecība Kanādā pateikusies Tūrisma attīstības valsts aģentūrai, Rīgas tūrisma attīstības birojam un Latvijas lauku tūrisma asociācijai „Lauku ceļotājs” par atbalstu, kāds bijis nepieciešams, lai veiksmīgi piedalītos  izstādē.

Foto: Latvijas vēstniecība Kanādā. Baltiešu stends izstādē.