Berlīnes Zaļā nedēļa

Šogad Latvija ir kļuvusi par partnervalsti Pasaules lielākai un nozīmīgākai lauksaimniecības, pārtikas un dārzkopības izstādei „Zaļā nedēļa”, kas notiek Berlīnē no 16. līdz 25. janvārim. Vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumu, saimniecību un organizāciju pārstāv pārtikas produktu ražošanu, tūrismu un mežsaimniecību. Gandarījums par ciešu vairāku valsts institūciju un uzņēmēju sadarbību, kā rezultātā ir tapis tik vērienīgs projekts!

http://www.flla.lv/pasakumi/zala-nedela-berline/