Veselības tūrisms Latvijā

Kas paveikts, mērķi un nozare.

Latvijas kūrortpilsētu asociācijas izveide (28.04.2008.): Jūrmala, Baldone, Carnikava, Liepāja, Līgatne, Ogre, Saulkrasti, Salacgrīva, Sigulda.

Biedrībā ir 9 biedri un 50 asociētie biedri , jeb komersanti.

http://www.healthtravellatvia.lv/

Tiek veidota veiksmīga sadarbība ar citu Baltijas valstu kūrortu asociācijām Lietuvā un Igaunijā, kā arī viens no nākotnes plāniem ir izveidot veiksmīgu Baltijas valstu sadarbības modeli veselības tūrismā, izveidojot Baltijas veselības tūrisma klasteri.

ASOCIĀCIJAS MĒRĶI

 • Veicināt kūrortu attīstību un atdzimšanu Latvijas Republikā;
 • Veicināt kūrortus reglamentējošo normatīvo aktu izstrādi un pieņemšanu Latvijas Republikā, lai veidotu skaidru un sakārtotu vidi kūrortpilsētu ilgtspējīgai attīstībai;
 • Attīstīt un paplašināt Latvijas Republikas kūrortpilsētu darbību, palielinot Latvijas kūrortu kultūras un dabas vērtības, to pievilcību Latvijas iedzīvotāju, kā arī vietējo un ārvalstu tūristu starpā un veicinot dabas veselības resursu izmantošanu rekreācijas un rehabilitācijas nolūkā;
 • Pārstāvēt un aizstāvēt vispārējās biedru intereses valsts Latvijas publiskā un privātā sektora institūcijās, kā arī citās organizācijās, kuras darbojas tūrisma, it sevišķi veselības tūrisma, nozarē, Eiropas Savienības valstu un citu ārvalstu kūrortos, kā arī citās ar kūrortu jomu saistītās starptautiskajās organizācijās;
 • Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu partneriem, kā arī piedalīties starptautisko projektu sagatavošanā un realizēšanā zinātniskajā, juridiskajā, profesionālajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras sfērās, kā arī piešķirt iespēju lietot visus dabiskos resursus iedzīvotāju veselības aprūpē un uzlabošanā.

Nozarē paveiktais

Medicīnas iestāžu alianse SIA „Medicīnas tūrisma centrs” - Baltic Care (no 2009.) un tās sastāvā neiekļautie medicīnas pakalpojumu sniedzēji ārvalstniekiem

 1. Gastroenteroloģijas centrs Gastro ;
 2. Valtera protēžu laboratorija;
 3. Latvijas Amerikas Acu centrs ( LAAC);
 4. Daudzprofilu ārstniecības iestāde ARS ( 38 specialitātes);
 5. Matu un uzacu transplantācijas klīnika “Rubenhair”;
 6. CAPITAL CLINIC RIGA ;
 7. Traumatoloģijas klīnika ORTO;
 8. Reproduktīvās veselības privātklīnikaEGV;
 9. iVF Riga – first choice neauglības ārstēšanas un reproduktīvas ģenētikas klīnika
 10. Dr. med. Jāņa Ģīļa plastiskās ķirurģijas privātklīnika;
 11. Veselības centrs 4 (VC4) (tās sastāvā ietilpst arī atsevišķie Alianses biedri Baltijas Vēnu klīnika un Dermatoloģijas un ķirurģijas klīnika)
 12. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Apskatīt prezentāciju.