Bauskas novada veidotā ilgtspējīgā tūrisma produkta izmantošana

Tūrisma operatoru un pakalpojumu sniedzēju seminārs.

"Bauskas novada veidotā ilgtspējīgā tūrisma produkta izmantošana Klastera nišu: 

izziņas/ kultūras, biznesa tūrisma programmu veidošanā un tā iekļaušana piltoprojektu izstrādēs."