LITK seminārs par tūrisma tirgus attīstības perspektīvām.

Seminārs par tūrisma tirgus attīstības perspektīvām.