Darījumu tūrisma partneri/piegādātāji no Rietumeiropas. Decembris

Decembrī Rīgu apmeklēja darījumu tūrisma partneri/piegādātāji no Rietumeiropas.