LITK sanāksme

LITK (Latvijas ilgtspējīga tūrisma klasteris) Medicīnas pakalpojumu tūrisma projekta grupas vadītāju un finansistu sanāksme, kurā tika pārrunāti jautājumi par projekta darbības 1.ceturksni un darbības principi nākamajos periodos.

Ar ES atbalstu līguma Nr.L-KAP-12-003

Pasākuma norises laiks: 2013.gada 9.aprīlī