Zinātniski praktiskā konference St.Pēterburgā

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Organizatoriski-tiesiskie un ekonomiskie pamati kūrortu sfēras pilnveidošanai un augsti efektīvu tūrisma klasteru izveidošanai” St-Pēterburgā. 3.- 6.10.2012 

Veselības un medicīnas pakalpojumu tūrisma projekta grupu pārstāvēja un Latvijas ilgtspējīga tūrisma klastera prezentāciju veica Ivete Rapšus, SIA Meeting Tour Travel & SPA Consultants