Preču zīme Healthcare Travel

Iesniegts pieteikums patentu valdē preču/pakalpojumu zīmes Healthcare Travel reģistrācijai.

25.01.2013.