Latvijas Universitāte uzsāk pētījumu par tūristu patērētājuzvedības tendencēm

Martā Latvijas Universitāte uzsāk pētījumu.

Klientu XXI gadsimta vajadzību aktualizācija un NVS, Āzijas un Skandināvijas valstu tūristu patērētājuzvedības tendences.

  • Āzijas mērķa tirgu raksturojums
  • Fokusa grupu interviju rezultātu analīze 
  • Mērķa tirgu SVID analīze un ieteikumi šo tirgu apgūšanas stratēģijām
  • Latvijai nozīmīgāko tūrisma veidu SVID  analīze un ieteikumi šo tirgu apgūšanas stratēģijām

LU