Aprīlis-Jūnijs 2013

  • veikta cenu aptauja
  • apzināti eksperti un 
  • rit darbs pie tūrisma operatoru ilgtspējīgas darbības kritēriju izstrādes un situācijas monitoringa uzņēmumos