Darba seminārs Zemgalē

Zemgales tūrisma uzņēmējiem  11.06.2013. notika darbseminārs par viņu produkta virzīšanu mērķa tirgos, izmantojot Klastera dalībnieku radītos mārketinga un pārdošanas rīkus.