Maskavā informē par Latvijas tūrisma nozares aktualitātēm

TAVA sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Krievijas Federācijā un LIAA, Maskavā 16. septembrī  organizēja darba semināru „Latvijas 2013.gada ziemas sezonas tūrisma aktualitātes” Krievijas tūrisma uzņēmējiem un mediju pārstāvjiem.

Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas ALTA pārstāve Marina Belogolovina aicināja Krievijas tūrisma nozares pārstāvjus nākamā gada februārī piedalīties tūrisma izstādē „Balttour 2014” un „Balttour forumā”, kurā tiks prezentētas arī Latvijas ilgtspējīga tūrisms klastera pilotprojektu izstrādes.

Pasākumu apmeklēja aptuveni 70 Krievijas tūrisma firmu un mediju pārstāvji un Latvijas uzņēmēji.

Tuvāk: http://www.tava.gov.lv/lv/maskava-informe-par-latvijas-turisma-nozares-aktualitatem