LITK valdes locekle Irēna Riekstiņa piedalās Kvalitātes zīmes „Q Latvia” komisijā

Irēna Riekstiņa informē, ka pretendentu vērtēšanas sēdēs, domu apmaiņa notiek ļoti aktīvi. Ņemot vērā, ka zīme „Q Latvia” vēl ir jauna, bet pretendentu loks – ļoti dažāds, sākot ar tūrisma informācijas centriem un beidzot ar tūrisma firmām, daudz jādomā par vērtējumu piemērošanu. Viņa pauž viedokli, ka LITK ietvaros veicamais tūrisma operatoru darba principu monitorings, TO ilgtspējīga darba kritēriju izstrāde nākotnē dos iespēju ieviest tos Q Latvia zīmes piešķiršanas procesā tūrisma firmām. 

Komisija savas darbības laikā devusi gan pozitīvu novērtējumu pretendentiem, gan bijis arī negatīvs vērtējums. Pretendenti saņem ieteikumus, kā uzlabot darbu.