Eiropas tūrisms 2013 – tendences un izredzes

Eiropas ceļojumu komisija izdevusi kārtējo ceturkšņa ziņojumu „Eiropas tūrisms 2013 – tendences un izredzes. Kā liecina ziņojumā apkopotā informācija par tūrisma statistikas datiem 2013.gada otrajā ceturksnī (no marta līdz jūnijam) Eiropas valstīs pārsvarā vērojama neliela, bet pozitīva izaugsme.” Latvijas tūrisma rādītāji ir starp labākajiem Eiropā.

Vislabākos rādītājus 2013.gada 2.ceturksnī ārvalstu tūristu skaita ziņā uzrādījušas Islande (+30%) un Slovākija (+20%), kam seko Melnkalne, Latvija un Horvātija ar aptuveni 9% pieaugumu un Polija un Ungārija ar 7% pieaugumu. Vislielāko kritumu, galvenokārt dēļ negatīvās publicitātes medijos saistībā ar ekonomisko krīzi, piedzīvojusi Kipra, kur 2.ceturksnī ieradās par 12% mazāk tūristu nekā iepriekš.

Visās Eiropas valstīs nakšņojumu rādītāju pieaugums ir daudz mazāks nekā tūristu skaita pieaugums, jo ceļotāji joprojām piesardzīgi plāno izdevumus tūrisma braucieniem. Latvija tiek minēta kā izņēmums pārējo valstu vidū, jo nakšņojumu un viesu skaita pieaugums naktsmītnēs ir starp augstākajiem Eiropā (+14% nakšņojumu skaits un +9% viesu skaits). Latvijai seko Horvātija (attiecīgi +11% un +9%), Malta (+10% un +7%) un Čehija (+4% un +3%). Atšķirības šajās valstīs tiek skaidrotas ar to, ka palielinās to segmentu un tirgu daļa, kam raksturīgāka ilgāka uzturēšanās galamērķī, jauniem savienojumiem un ekonomiskās vides uzlabojumiem.

Eiropas valstīs lielākā daļa ienākošo tūristu ir no citām Eiropas valstīm un kopumā šeit vērojama pozitīva izaugsme. Lielākā daļa valstu ziņo, ka pēc ilgāka laika ir vērojams Francijas un Lielbritānijas tūristu pieaugums. Austrumeiropas galamērķos jau vairākus gadus pēc kārtas ievērojami pieaug Krievijas tūristu skaits. Ekonomikas stagnācijas dēļ mazāk tūristu ir no Itālijas un Nīderlandes.  Joprojām pieaugoši rādītāji ir tālajiem tirgiem. Eiropas galamērķu dati liecina, ka ievērojami ir pieaudzis ķīniešu tūristu skaits. Arī ASV tūristu interese par Eiropu joprojām saglabājas, bet Japānas tūristi ir ieradušies mazāk nekā bija cerēts.

Tomēr jāatzīst, ka kopējais ekonomiskais fons Eiropā joprojām saglabājas negatīvs un tas nozīmē, ka gan privātajam, gan valsts sektoram ir jāveltī kopīgas pūles, lai nodrošinātu izaugsmi arī nākotnē. 

Ar pilnu ziņojuma tekstu var iepazīties Eiropas Ceļojumu komisijas mājaslapā:

http://www.etc-corporate.org/images/reports/ETC_July_2013_Trends_and_Prospects.pdf